Ormes

Beyin hücre ve dokulara saniyede 3.000.000 nörotransmitter gönderir. Kimyasal ilaçlar, yanlış beslenme, çevre kirliliği vb durumlar nedeniyle kirlenen beyin, sinir sistemine nörotransmitter göndermekte zorlanır ve bu zorlanma migren, baş ağrısı, depresyon, ankisiyete vb hastalıkları ve problemleri tetikler.

İnsan beyni dünyada ki bütün internet şebekelerinden daha yoğun ve daha büyük bir ağa sahiptir. ORME ( Orbitally Rearanged Monoatomik Element ), hücre çekirdeği içinde ki DNA'yı yeniler ve onarır. DNA'nın iletkenliğini artırır. 
Beyinde ki sinir hücrelerini ve aralarında ki bağ dokusunu temizler. Dolayısıyla hücreleri yenilenir, güçlenir. Normalde 3 kw'lık bir makineye 30 kw elektirik gönderirseniz makine yanar. Ama insan ORMES kullandığı zaman, beyin saniyede 3 milyon değil 30 milyon nörotransmitter de gönderse zorlanmaz. Nedeni ise beynimizin büyük bir bölümü depolama için kullanılır. Aktif olan kısım ise çok daha düşüktür. Vücuda giden nörotransmitter sayısı arttığı zaman, vücudun tepkiside hızlanmaktadır. Dolayısıyle insanoğlu vücudunu daha iyi kullanabilmekte ve maksimum fayada sağlayabilmektedir.

Bilgisayarların çipleri ve diğer hassas bağları altın kablosundan olur. Neden ? Çün ki altın bakırdan 1500 kat daha fazla iletkendir.

BEŞ BİN YILLIK ŞİFA
Ormes'in tıbbi ve şifa amaçlı bilinen ilk kullanımı Mısır'a dayanıyor. 5000 yıl önce Mısırlılar; zihinsel, bedensel ve ruhsal arınma için altın yutarlardı. Eskiler, vücutta yaşam gücünü arttırdığına inanırdı.

21. YÜZYIL BİLİMİ'NDE ALTININ YERİ
Günümüzde, yaşam, parlaklık, berraklık, canlılık, erdem ve ışığın mükemmelliğini temsil eder. Doğada saf altın nadiren bulunur. Korozyon, ısı veya aside karşı altın özü dikkatli bir şekilde saklanır.

ZİHİNSEL GELIŞIM VE BEYIN FONKSIYONU
Çalışmalar zihinsel fonksiyonu artırmak için altın desteğinin yeteneğini göstermiştir.

DENGELEME ETKILERI
Geleneksel olarak, uzun bir süre boyunca küçük dozlarda alınan altın; beyin ve bağışıklık sistemini hem etkileyen,hem de önde gelen bir tonik olarak nitelendirilmiştir.

CILT GENÇLEŞTIRME
Antik ve modern zamanlarda bile altın olağanüstü şifa aracı olarak kullanılmıştır. Klinik araştırmalara göre, ORMES epidermisi düzeltir.

KANSERLİ HASTALARDA KULLANIMI:

Mayıs 1995 tarihli sayısında "Scientific American" rutenyumun etkilerini tartışmıştır. Bu tartışmada şöyle bir not düşülmüştür: "her bir çift sarmalın sonuna yalnız bir rutenyum atomu eklendiği zaman bir saç telinin DNA'sının iletkenliği artıyor ve DNA bir 'süperiletken'e dönüşüyor". Bu analizlere tarihsel, fiziksel, ve bilimsel kanıtlar da eklendiğinde David Hudson şu karara varıyor: ORME gerçek bir hayat iksiridir. Sonuç olarak Hudson, Bilim Literatürüne şöyle bir not düşüyor: Değerli metaller insan hücrelerinin süper iletken olmasını mümkün kılabilir ve kapsamlı bir araştırma yapıldığında kanser ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

İLGİNÇ TOZ ALTIN DENEYİ

Beyaz toz altın
Yazar Lawrence Gardner, David Hudson'un Arizona'daki Phoenix çiftliğinde görülen olayın araştırılması sonucu ulaşılan sonuçları aktarmaktadır. Altının da içinde bulunduğu platin grubu metaller(PGM)in oluşturduğu bir miktar mineral 1,2 °C ısıtılıp dakikada 2 °C soğutularak bu işleme devam edildiğinde orijinal maddenin, önce beyaz parlak damlaya sonra toza dönüştüğünün görüldüğünü anlatmaktadır. Toza dönüşen maddenin % 44'ü yok olmuştur. Bu durumda % 44 nereye gitmiş olabilir? Saf beyaz ışığa dönüşür ve fiziksel düzlemin ötesinde bir boyuta geçer.

Bu durum, ''Cennet Taşı''nın, tartıya konulduğunda kendi miktarındaki altından daha ağır geldiğini ancak toza dönüştürüldüğünde bir kuş tüyünün bile kefede daha ağır geldiğini zikreden; İskenderiye metniyle tamı tamına uyum içindedir. Monatomik(tek atomlu) tozun ağırlığı kaybolduğunda, kendisi de gözden kaybolmuştu. Sadece görünmez değildi. Alternatif bir paralel düzleme, uzay-zamanın beşinci bir boyutuna taşınmıştı. Bunun kanıtı, maddeyi görünmez durumdayken, görünür durumuna geri döndüğünde başka bir biçimde konumlandırılabilmesi amacıyla, spatulayla karıştırılarak kesinliğe kavuştu. Bu yapılamadı ve madde görünür olduğundakiyle aynı biçim ve konumda geri geldi. Görünmez sırasında hiçbir şey yer değiştirmemiş veya karışmamıştı. Çünkü orada değildi, kısacası sadece görünmez değildi: Fiziksel durumunu gerçekten de değiştirmiş ve başka bir boyuta geçmişti.

Puthoff, bunu radarla yeri tespit edilemeyen konvansiyonel bir sinsi(stealth) uçakla, gerçekten de başka bir boyuta geçerek kaybolabilen bir diğeri arasındaki farka benzeterek açıkladı. Bu toz, bir süper iletkendi. Çünkü süper iletkenin bütün özelliklerini gösteriyordu. Yazara göre bu monatmik olan beyaz toz, kanser dahil pek çok hastalığı başarılı bir şekilde iyi ediyor. Ölümcül hasta tanısı konan, bireysel gönüllü hastalar üzerinde uygulamalar çok başarılı olmuştur. Belli kliniklerde Lösemi, AIDS ve kanser hastalarının ORME(monatomik beyaz toz) tedavileri başlatılır. Sonuç beklenildiği gibidir. Bu tedavinin şaşırtıcı yanı, bir kanserli hücreyi öldürücü değil kötü oluşmuş (kanserli) hücreleri düzeltici olarak işlev görmektedir. ORME maddeleri monatomik durumda soylu metallerdir, ancak metal olarak sınıflandırılamazlar. Bilim dünyasında Hal Puthoff onları "egzotik madde" olarak isimlendirirken; Hudson onlara "kutsal madde" diyordu.

Resmi yoruma göre ilaç sınıfına girmeyen bu tedaviler, tamamlayıcı olarak tanımlanıyor.
Kopenhag Üniversitesi Niels Bohr Enstitüsü, Şikago ABD Enerji Bakanlığı Argonne Ulusal Laboratuvarları ve yine aynı kuruluşun Tennessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nın tümü de Hudson patentlerinde kayda geçen elementlerin monatomik yüksek dönüş halinde var olduklarını doğruladılar. Olguyu tanımlamak için kullanılan bilimsel terminoloji, Bozulmuş Asimetrik Yüksek Dönüş Çekirdeği'ydi. Süper iletkendiler çünkü yüksek dönüş atomları, net enerji kaybı olmadan, birbirlerine enerji geçirebiliyorlardı.

0 0

 

Sitede yer alan makaleler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye yerine geçmez. Her hangi bir tanıya ihtiyacınız varsa mutlaka doktor veya eczacınızla görüşünüz.
Ormus Satın Al I Manna Satın Al I Bovis Giza Piramidi Satın Al I Orgon Orgonit Piramidi Satın Al I